3. Chico Interior Products & Cafe, 5. Charming Cats Cafe and Pet Shop, 7 Cat Cafe คาเฟ่ของคนรักแมวเหมียว

Charming Cats Cafe and Pet Shop

ร้านคาเฟ่สไตล์แมว ให้บรรยากาศความอร่อยของเครื่องดื่ม อา …

3. Chico Interior Products & Cafe, 7 Cat Cafe คาเฟ่ของคนรักแมวเหมียว

Chico Interior Products & Cafe

ร้านเหมือนเป็นบ้านธรรมดา โดยเจ้าของร้านซึ่งเป็นชาวญี่ปุ …